Languages

İletişim

Adres

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 Fırat Üniversitesi 23119 Elazığ – TÜRKİYE

Telefon

 0424 2370000/4164/4165

Faks

0424 2188568

Web Sorumlusu

Arş.Gör. Ahmet Köstekçi

E-Posta

 akostekci@firat.edu.tr