Diller

Akademik Personel

Doç.Dr. Abdunnur YILDIZ

Bölüm Başkanı

Maliye Teorisi ve Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: abdunnur@firat.edu.tr

Dahili: 4164

0bed4994b30d19dabfaceceabd8cdb22ab3d9628_image_1628.jpg

Dr.Öğr.Üyesi Yunus GÜLCÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: ygulcu@firat.edu.tr

Dahili: 4163

 unnamed.jpg

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Gökçe DEMİREL

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: demirel@firat.edu.tr

Dahili: 4191

 

Arş. Gör. Hifzullah KUTUM

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: hkutum@firat.edu.tr

Dahili: 4165

 

 

Arş. Gör. Dr. Ahmet KÖSTEKÇİ

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: akostekci@firat.edu.tr

Dahili: 4165

Adsız_1.jpg

 

Arş.Gör. Osman Kağan ERGÜR

 Mali Hukuk Anabilim Dalı

 e-posta: kagan.ergur@hotmail.com

 Dahili: 4165