Diller

Akademik Personel

Doç.Dr. Abdunnur YILDIZ

Bölüm Başkanı/Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: abdunnur@firat.edu.tr

Dahili: 4164

0bed4994b30d19dabfaceceabd8cdb22ab3d9628_image_1628.jpg

Dr.Öğr.Üyesi Yunus GÜLCÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı/Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Mali İktisat Anabilim Dalı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: ygulcu@firat.edu.tr

Dahili: 4195

 unnamed.jpg

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Gökçe DEMİREL

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: demirel@firat.edu.tr

Dahili: 4163

 

Arş. Gör. Hifzullah KUTUM

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: hkutum@firat.edu.tr

Dahili: 4165

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ

Bölüm Başkan Yardımcısı/Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı 

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Kişisel WEB Sayfası

e-posta: akostekci@firat.edu.tr

Dahili: 4165

Adsız_1.jpg

 

Arş.Gör. Osman Kağan ERGÜR

Mali Hukuk Anabilim Dalı

 e-posta: kagan.ergur@hotmail.com

 Dahili: 4165