Diller

Genel Bilgi

Maliye Bölümü

Maliye Bölümü, özellikle kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve öğrencileri karmaşık, rekabetçi iş ortamına hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Bölümde 4 yıllık eğitim süresi boyunca, mali konularla ilgili, kamu ve özel sektöre yönelik teorik ve uygulamalı iktisat, maliye, kamu ekonomisi, muhasebe, mali hukuk, vergi ve ceza hukuku formasyonunu kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında mezuniyet sonrası kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikiminin oluşması hedeflenmektedir. Lisans mezunlarına “Lisans Diploması” verilir ve mezunların aldıkları unvanlar, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Vergi müfettiş yardımcısı, gelir uzman yardımcısı,  Sayıştay denetçisi, kaymakamlık, idari yargı hâkimliği ve çeşitli bakanlıklarda uzmanlık, gelir uzmanlığı, bankacılık ve banka müfettişliği gibi görevlerde çalışmak isteyen öğrenciler için, maliye bilgisine sahip olmak bir tercih nedenidir. Bölümden mezun olanlar, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu ve özel bankalarda görev alırlar.